Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury

Instytucja kultury aktywna w dziedzinie literatury, teatru muzyki, tańca, dziedzictwa kulturowego i sztuki ludowej zaprasza do siebie po książki w promocyjnych cenach. Zobaczcie, co proponuje Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach akcji Metropolia za pół ceny.

GDZIE? Pl. Kościeleckich 6, Bydgoszcz

STRONA – www.kpck.pl/
FACEBOOK – www.facebook.com/kpck.bydgoszcz/

✅Książka: Maciej Obremski „Dekonspiracja” – 15 zł (po rabacie)
✅Książka: Kazimierz Hoffman „Dziennik (2000-2008)” – 20 zł (po rabacie)
✅Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze, numer aktualny i archiwalne – 6 zł (po rabacie)

Maciej Obremski „Dekonspiracja”.
Ta niezwykła publikacja poświęcona Maciejowi Obremskiemu ukazała się w drugą rocznicę jego śmierci. Opowiadają o nim, czyli dekonspirują, jego przyjaciele, osoby mu bliskie, wspominając go nie tylko jako konserwatora dzieł sztuki, podróżnika, pisarza, dziennikarza, wiceprezydenta Bydgoszczy, ale przede wszystkim jako niezwykłego człowieka i autora równie niezwykłych obrazów i rysunków, które ilustrują tę książkę, a którymi obdarowywał ludzi mu bliskich. Jak napisał Maciej Obremski we wstępie, który powstał jeszcze przed jego śmiercią: „MALOWANKI MACIEJA O. malowane wszędzie i na wszystkim. Na drzwiach starej szafy, dwustronnie na jeszcze starszych litewskich okiennicach, na starych dechach i kradzionych półkach, na drewnianych łyżkach, i czym popadnie, akrylami, temperami, świecówkami, piórkami, lakierem do włosów…”. A Konstanty Dombrowicz dodaje: „(…) w tym konserwatorze zabytków i historyku sztuki tkwi dusza nie tylko ratownika zdewastowanych budowli i malarskich dzieł, ale i talent prawdziwego twórcy, który potrafi przekazywać ciekawe, niebanalne opowieści nie tylko własnymi słowami, ale także bardzo wieloznacznymi, wielowątkowymi pracami plastycznymi. W tym albumie jest cząstka z tego, co zdekonspirowany Maciej Obremski jako artysta-twórca nabroić raczył”.
Obrazy i rysunki: Maciej Obremski. Zdjęcia: Konstanty DombrowiczTeksty: Maciej Obremski, Konstanty Dombrowicz, Andrzej Bogucki, Mariusz Krupa, Eleonora Harendarska, Dorota Jakuta, Jerzy Zegarliński, Maria Senska, Roman Kotzbach, Imisława Górska, Urszula Guźlecka, ks. Andrzej Regent, Małgorzata Puciata-Mroczyńska, ks. Marian Faleńczyk SAC, Aleksandra Lewandowska-Hoffmann, Nina Wilniewczyc, Władysław Sinkiewicz, Michał Sawka, Antoni Oleksicki

Dziennik (2000–2008) Kazimierza Hoffmana to dwa zeszyty w sztywnych okładkach. Inicjalny zapis w „zielonym” brulionie, zawierającym 192 strony formatu A5, pochodzi z 28 stycznia 2000 roku, ostatni, w „czerwonym” tego samego formatu A5 zawierający 100 stron z 27 października 2008. Ten drugi jest zapełniony w trzech czwartych objętości. Diarystyczne zapisy następują w porządku chronologicznym. Skupiają się na wielu wątkach: przede wszystkim, fundamentalnym dla Hoffmana — wątku poezji, wątkach poświęconych centralnej postaci wiary chrześcijańskiej — Jezusowi; filozofii, muzyce, malarstwu oraz życiu prywatnemu. Większość zapisów to jednak wiersze i ich robocze wersje. Odsłania tu Hoffman tajemnice swojego warsztatu poetyckiego. Obecne są w zapisach także wątki polityczne, komentarze aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie z okresu obejmującego czasową perspektywę Dziennika od 2000 do 2008 roku oraz zapisy retrospektywne z dzieciństwa poety czy lat poprzedzających cezurę drugiego tysiąclecia. Wspomnienia łączą się z następującymi w roku kalendarzowym rocznicami, cyklicznymi świętami roku liturgicznego Kościoła katolickiego. Wątki osobiste dotyczące rodziny pojawiają się raczej rzadko — są dyskretne, ściszone i świadczą o wielkiej czułości i trosce. Hoffman uciekał w swym Dzienniku przed światem, w którym widział destrukcję i rozpad, uciekał przed chaosem, będącym, według niego, skutkiem zaniku wiary, uciekał przed nihilizmem objawiającym się w sztuce i w końcu przed niekompetencją i lekkoduchostwem. Ocalenie widział w świecie natury, której był wręcz bałwochwalczym piewcą. Widział je także w wielkiej sztuce europejskiej, w malarstwie, muzyce. Dla autora Dziennika ocaleniem była jego poezja. Samego siebie postrzegał jako istotę obdarzoną darem, był tego daru w pełni świadom, nie znał, bo nikt nie zna, tajemnicy swego powołania, jego przyczyn sprawczych. Wierzył jednak, że to łaska, i jak łaska wiary, dana mu przez Boga. Potwierdzenia tej prawdy poszukiwał w świecie, doznawał jej nieustannie — w zdarzeniach, niejednokrotnie dramatycznych; w znakach, które zauważał wokół siebie — w Tleniu, w czasie spacerów po lesie czy nad jeziorem. Mówił temu światu — tak. Dziennik (2000–2008) przybiera w swym kształcie formę niemal poetycką, stanowi ważne dla czytelników Hoffmana dopełnienie jego twórczości.

Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze powstał w 1993 roku. Wydawany jest, przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, nieprzerwanie od 1995 roku. Wydawcą pierwszych numerów był Teatr Polski w Bydgoszczy. Redaktorem naczelnym jest Krzysztof Myszkowski. W piśmie, adresowanym do miłośników literatury, publikowane są zarówno wiersze, proza, eseje, szkice, recenzje i noty. Na łamach pisma wypowiadają się najwybitniejsi pisarze. Kwartalnik Artystyczny publikuje również najciekawsze utwory debiutantów. Powstają numery tematyczne i monograficzne. Na łamach periodyku publikowali między innymi: Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz. Wśród autorów gościli również: Jan Błoński, Gustaw Herling-Grudziński, Kazimierz Hoffman, Ryszard Kapuściński, Stanisław Lem, Artur Międzyrzecki, Julia Hartwig, Julian Kornhauser, Ryszard Krynicki. Serdecznie zapraszamy na stronę www.kwartalnik.art.pl gdzie znajduje się cyfrowe archiwum numerów oraz istnieje możliwość zakupu wydawnictwa. Kwartalnik wydawany jest przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia.

<